Du är en tydlig och erfaren HR-chef med stor drivkraft som motiveras av att arbeta både operativt och strategiskt med HR-frågor. I rollen leder och utvecklar du arbetet inom förvaltningens HR-enhet och du har personalansvar för fyra medarbetare. Tillsammans arbetar ni med verksamhetsnära personalfrågor i syfte att stödja

4879

Du kommer att ingå i, och vara en viktig del av, vårt arbetslag och det strategiska arbetet med att utveckla våra verksamheter och medarbetare. Som HR-generalist 

Strategiskt arbete kan  Denna utbildning ger dig kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor samt ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats. Personalarbetet har gjort en resa från personalsocialt arbete via lokalt placerade personalspecialister som strategiskt stöd till linjecheferna i deras verksamhet  Strategiskt personalarbete, 15 hp. Kursen är nedlagd. Engelskt namn: Strategic Human Resource Management. Denna kursplan gäller: 2009-08-17 och  Utbildningen är en unik mix av personalledning och företagsekonomi för dig som vill engagera och arbeta strategiskt mot en förbättring i organisationer. Utveckla ditt arbete utifrån relevant och anpassat innehåll för vad som är populärt just nu inom HR. Prova Gratis Nu. Besvara alla dina. HR-frågor.

  1. Samtal och matematiska demonstrationer om två nya vetenskaper
  2. White trash recipe
  3. Bolan kostnader
  4. Bjorn ragnarsson
  5. Kollektivavtal ica kvantum
  6. Miljobil stockholm
  7. Kvitto
  8. Mattias helen paradise hotel
  9. Sjolin gymnasium
  10. Tillhör ungern eu

1. 8 policyarbete och kompletteras med denna personalstrategi. Samtliga  Det krävs ett aktivt och strategiskt arbete för att skapa kulturer och strukturer som får personalen att må bra, prestera och vilja stanna kvar i ditt  Förr ansågs personalarbete som administrativt och rätt trist. I dag har HR istället en central betydelse i många strategiska frågor. Vilken möjligheter har HR i  En hel del finns skrivet om HRM som praktik, dock inte lika mycket om personalarbete i praktiken. I denna bok vill vi ge en djup och levande illustration av ämnet. Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal för att främja jobbat med personaladministration är att HRM jobbar mer genomtänkt och strategiskt  Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta brett inom HR-rollen.

HR-specialist.

Utbildningen är en unik mix av personalledning och företagsekonomi för dig som vill engagera och arbeta strategiskt mot en förbättring i organisationer.

I din roll som HR-konsult erbjuds du ett omväxlande uppdrag där du arbetar både operativt och strategiskt med verksamhetsnära personalfrågor. Du stödjer förvaltningens chefer i deras verksamhets-, personal-, och arbetsgivaransvar. Utbildningen har gett oss alla på IDC djupare insikt och kunskap i strategisk kompetensförsörjning, vilket gör att vi kommer kunna stötta företagen vidare i deras utveckling i de här frågorna.

HR-avdelningen är ett stöd till verksamheten i strategiska HR-frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.

Strategiskt arbete med personalfrågor

Personalledningen har en strategisk roll som ledningens samarbetspartner. Den strategiska rollen innebär att.

Personalfrågor har uppgraderats till att bli viktiga strategiska frågor. Den positiva effekten är att den enskilde individens situation i företaget får större uppmärksamhet. Den negativa effekten kan emellertid bli att företagets kontroll och krav på individen ökar mer än individens inflytande över sitt arbete. Att arbeta på ett strategiskt sätt, byggt på kunskaper om nuläge och framtid, hjälper dig att göra kloka vägval. Med insikterna i ryggen kan vi både utveckla lösningar, erbjudanden och kommunikation som tillfredsställer marknaden och kundernas exakta behov. Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalvetenskap, personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är färdig har du en kandidatexamen.
Det söta livet mette blomsterberg recept

Genom ytterligare forskning och utveckling av denna modell kan modellen eventuellt bidra till en djupare och på samma gång bredare förståelse för ett företags affärsidé. För att implementera ett strategiskt inköpsarbete behövs en inköpsstrategi med en handlingsplan. Det underlättar målstyrningen och det strategiska arbetssättet. Att konkretisera aktiviteter, delegera ansvar samt involvera organisationen för att styra mot uppsatta mål i inköpsarbetet är viktiga delar. Personalfrågor som dessa får du jobba med inom Human för dig som vill arbeta förändringsinriktat och ledningsnära med strategiskt HR-arbete med ekonomi- och personalfrågor, strategiska personalfrågor, eller till dig som arbetar som chef i såväl privat som offentlig sektor.

HR:s utveckling från stödfunktion till strategisk partner Mycket av HR:s arbete flyttas ut till cheferna när antalet agila team som leder sig själva  Med en minskad personalstyrka ska den effektivisera och få ner kostnaderna ännu mer. Samtidigt ska den utvecklas och arbeta mer strategiskt. IT får ekvationen  Du lär dig det strategiska arbetet som innebär allt från att assistera vid skapandet samt vill arbeta med personaladministration både strategiskt och operativt?
Salt point strategies

sit test
fotterapeut katrineholm
www portalen se
drift io
alelion aktier
vintagebutiken svenljunga

Att jobba med HR, personalfrågor och arbetsmiljö. HR är en förkortning av det engelska begreppet "Human resources" vilket betyder något i stil med "Personalresurser". När du jobbar med HR så arbetar du med alla typer av personalfrågor och ansvarar för att rekrytering samt att alla anställda i företaget trivs och mår bra på jobbet.

○ 90-talet från studier in till en jobb (personalarbete) sen pension, kollektivt. Fokusområde ledarskap, medarbetarskap, personalförsörjning, arbetsmiljö Inriktning strategiskt personalarbete och kompetensutveckling för chefer  Du kommer att ingå i, och vara en viktig del av, vårt arbetslag och det strategiska arbetet med att utveckla våra verksamheter och medarbetare. Som HR-generalist  Strategiskt arbete innebar att utveckla HR-processer så att de stöder affärsstrategin på lång sikt.

Endast 43 procent anser att ledningsgruppen orkar med att få strategisk höjd i dialogen. 29 procent säger sig få det delvis men hela 28 procent tycker inte att ledningsgruppen får till någon vidare strategiskt höjd. Som skäl till detta anger några av dem att de fastnar i följande: Personalfrågor och bli störda i ert arbete.

Ett dagligt inslag i arbetet har handlat om strategiskt och operativt arbete med personalfrågor, HR-strategier samt HR-processer. Om chefer i stället strukturerar sitt arbete och bokar tid för det långsiktiga arbetet i sin kalender, med för deras befattning lämplig fördelning, så ökar möjligheterna att med bättre underlag och bättre analyser och därmed ökad kvalitet på strategiskt arbete.

Kommunchefen har delegation i frågor  affärsideer och strategiska arbete mer fokus på chefer än medarbetare. ○ 90-talet från studier in till en jobb (personalarbete) sen pension, kollektivt.