Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. (upphävd) Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion; Förmånsrättslag (1970:979) Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter; Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Konkurslag (1987:672) Skuldsaneringslag (2016:675) Utsökningsbalk (1981:774)

2444

7 sep 2020 registrerad vid räkenskapsårets slut och bolaget inte måste ha revisor enligt lag eller bolagsordning, så behövs ingen revisionsberättelse.

115 ). Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företags rekonstruktion . Av advokaten U LRIK H ÄGGE.

  1. Varven i goteborg
  2. Kerstin neij konstnär

Ett företag lämnar in en ansökan om företagsrekonstruktion till tingsrätten, men det finns inga egentliga krav på vad en sådan ansökan ska innehålla. Lagen om företagsrekonstruktioner infördes den 1 september 1996, och har alltså tillämpats sedan dess. Antalet företagsrekonstruktioner som sker varje år, brukar variera mellan allt från 177 (2008) till 194 (2014) och har legat som högst på 250 stycken per år. En ny lag om företagsrekonstruktion. Uppdraget är med detta slutfört.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens ombud.

Ny lag om företagsrekonstruktion – skärpta krav på rekonstruktörer. Rekonstruktionsutredningen har överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister 

Köp Lagen om företagsrekonstruktion : en kommentar av Trygve Hellners, Mikael Mellqvist på Bokus.com. Engelsk översättning av 'företagsrekonstruktion' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Inledande bestämmelser 1 § Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran (statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som 1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land, 2.

Syftet med lagen om företagsrekonstruktion är att tillhandahålla ett rättsligt förfarande inom vars ram en näringsidkares verksamhet kan rekonstrueras utan att denna försätts i konkurs (se prop. 1995/96:5 s. 56 f.). Den nu gällande lagens syfte sammanfaller därigenom med rekonstruktionsdirektivets och den föreslagna lagens syfte.

Företagsrekonstruktion lag

Därför är det vanligast att gäldenären själv ansöker. Lagen om företagsrekonstruktion gäller för näringsidkare.

Lagen som behandlar detta är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764). I första kapitlet  Lönegarantilagen är , som framgått , inte tillämplig när arbetsgivaren genomgår en rekonstruktion enligt lagen ( 1996 : 764 ) om företagsrekonstruktion utan  Lagen om företagsrekonstruktion gäller för näringsidkare. En näringsidkare är någon som driver en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk  1. Svensk författningssamling.
Florist stockholm city

En företagsrekonstruktion ska endast få inledas om det finns skälig anledning att anta att rekonstruktionen kan säkra verksamhetens livskraft. Detta är ett skärpt livskraftstest – ett höjt beviskrav – i förhållande till den nuvarande lagen, enligt vilken ett beslut om företagsrekonstruktion inte meddelas, om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Lagen om företagsrekonstruktion.

Inledande bestämmelser . 1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion). Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion; utfärdad den 14 april 2005.
Skolmat gävle förskola

how the ranking system works in cs go
bup mottagning kungshöjd
foretag slogan
annica dahlström könet sitter i hjärnan
slussen bygge
is gold a metal

Kungörelse om beslut om ackordsförhandling enligt 3 kap. 13 § 3 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall innehålla uppgift om tid och plats för borgenärssammanträde, dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, rekonstruktörens namn och adress samt vad en borgenär har att iaktta enligt 3 kap. 15 och 16 §§ lagen om företagsrekonstruktion.

Häftad, 2013. Skickas inom 1-3 vardagar.

Den 3 mars 2021 presenterade Rekonstruktions­utredningen sitt betänkande med förslag om nya regler för företagsrekonstruktion. Det är så pass stora och omvälvande förändringar som föreslås att en helt ny lag om företags­rekonstruktion införs, att gälla den 1 juli 2022.

SFS 2019:251 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap. Inledande bestämmelser Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Syftet med lagen om företagsrekonstruktion är att tillhandahålla ett rättsligt förfarande inom vars ram en näringsidkares verksamhet kan rekonstrueras utan att denna försätts i konkurs (se prop. 1995/96:5 s.

Publicerad.