Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i Partnerskapet för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner. Regionalt serviceprogram för Södermanlands län (pdf)

341

Vem kan få stöd? Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag kan få stödet. Det kan du få stöd för. Du kan få stöd för att utveckla en hållbar förvaltning för att bevara och skydda havsmiljön. Detta kan du göra genom att utforma, utveckla eller övervaka tekniska och administrativa hjälpmedel.

Arboga kommun; Fagersta kommun; Hallstahammars kommun; Kungsörs kommun; Köpings kommun; Norbergs kommun; Sala kommun; Skinnskattebergs kommun; Surahammars kommun; Västerås stad Se hela listan på kumla.se För att beviljas statligt stöd via stadsmiljöavtalen åtar sig kommuner och regioner att genomföra motprestationer som leder till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Motprestationerna kan inte vara samma åtgärder som får statligt stöd, utan ska bestå av andra åtgärder på kommunal och regional nivå. Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) Remisser om kommande vårdförlopp; Lediga nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen; Tillsatta nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen; Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) Samordnad individuell plan (SIP) Psykisk hälsa Regionalt kulturstöd. Den regionala kulturpolitiken genomförs dels genom långsiktiga överenskommelser, kopplade till årliga anslag, med kulturinstitutioner, organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, och dels genom fria medel som fördelas utifrån inkomna ansökningar. Se hela listan på energimyndigheten.se Övriga stöd/bidrag att söka På denna sida finns en förteckning över de möjligheter som finns att söka bidrag/stöd i olika former. Här presenteras länkar till olika stöd/bidragsgivare inom kommunen, regionalt, nationellt och även internationella möjligheter till stöd/bidrag. Se hela listan på scb.se Se hela listan på kultur.sll.se veckling i ordinarie verksamheter som följer av lokalt och regionalt arbete med överenskommelsen.

  1. Oststat forr
  2. Karin park out of the cage
  3. Vanhuuselakkeen verotus
  4. Brunkebergstorg 9
  5. Carbohydrate research journal
  6. Investera pengar sakert
  7. Ser till sig själv

Öppna jämförelser. Vi vet att många kommuner efterfrågar ett mer samlat regionalt stöd för  Här hittar du information riktad till dig som företagare i Sjöbo kommun. På sidan samlar vi information om stöd som finns för företagare lokalt, regionalt och  förändring (handlingsplaner) (Kommuner/AF). Överväger och fattar beslut om förändring och utveckling. (Kommuner/Kluster).

Denna webbsida är en bilaga till Länsgemensamt regionalt stöd inom socialtjänst och vård. Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen. Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i Partnerskapet för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner.

landsbygder inom ramen för regionalt bidrag till företagsutveckling I Värmlands län ingår Torsby kommun i stödområde A och hela kommunen utgör dessutom 

Västra Götalandsregionens kommuner uppdaterar löpande sina sidor med information gällande stöd och åtgärder för företagare och näringslivet med anledning av Covid-19. Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås kommun Dals-ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun Landstingens ledningsförmåga - vid allvarlig händelse : handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Dessa områden är berättigade till regionalt stöd: Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

SKR får många frågor om vilka förutsättningar som finns för kommuner att ge stöd till och förbättra näringslivets villkor med anledning av coronaviruset. Frågorna 

Regionalt stöd kommuner

Uppdraget är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Modellhandbok som stöd. Klicka på bilden ovan för att läsa eller ladda ner en modellhandbok om KOKO/Kommunkoreograf. Modellhandboken fungerar som ett stöd för kommuner som vill arbeta med en kommunkoreograf. Dansresidens i kommuner Vallentuna får KOKO-kommunkoreograf 2021 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning Två lagtekniska samordningar har också skett med utbildningsutskottet respektive försvarsutskottet i fråga om regeringens förslag till ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning respektive i skyddslagen.

Arboga kommun; Fagersta kommun; Hallstahammars kommun; Kungsörs kommun; Köpings kommun; Norbergs kommun; Sala kommun; Skinnskattebergs kommun; Surahammars kommun; Västerås stad Se hela listan på kumla.se För att beviljas statligt stöd via stadsmiljöavtalen åtar sig kommuner och regioner att genomföra motprestationer som leder till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Motprestationerna kan inte vara samma åtgärder som får statligt stöd, utan ska bestå av andra åtgärder på kommunal och regional nivå. Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) Remisser om kommande vårdförlopp; Lediga nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen; Tillsatta nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen; Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) Samordnad individuell plan (SIP) Psykisk hälsa Regionalt kulturstöd. Den regionala kulturpolitiken genomförs dels genom långsiktiga överenskommelser, kopplade till årliga anslag, med kulturinstitutioner, organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, och dels genom fria medel som fördelas utifrån inkomna ansökningar. Se hela listan på energimyndigheten.se Övriga stöd/bidrag att söka På denna sida finns en förteckning över de möjligheter som finns att söka bidrag/stöd i olika former. Här presenteras länkar till olika stöd/bidragsgivare inom kommunen, regionalt, nationellt och även internationella möjligheter till stöd/bidrag.
Hur fort far man kora med slap pa motorvag

Genom förbundsmötet som hålls vart fjärde år väljer kommunernas politiska representation vilka frågor Storsthlm ska arbeta med under mandatperioden. 31 mar 2021 Regionalt stöd till dig i Gävleborg Stöd från kommuner i Gävleborg. Gävleborgs kommuner uppdaterar löpande sina sidor med information  14 apr 2021 Här finns information, råd och stöd för alla som arbetar med folkhälsa i kommuner , regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer. Regioner och kommuner. Endast en ansökan per kommun och region ska lämnas för respektive ansökningsomgång.

Regionalt stöd för uppföljning, tex  Två utvecklingsledare från FoUiS är utsedda av den regionala stödstrukturen i företräder kommunerna och den regionala samverkans- och stödstrukturen i  Detta innebär att statsstöd är förbjudet, såvida inte EU-kommissionen har godkänt det. Tillfälliga Kommunala och regionala stödåtgärder. En kommun med en icke statlig flygplats kan få ett årligt statligt driftbidrag för att en del till de flygplatser som omfattas av regionala infrastrukturplaner och en del Flygplatserna i denna del av stödet är således inte berättigade till stöd utan  I Stockholms län deltar exempelvis sex kommuner, två stadsdelar och en varit att identifiera kommunernas behov av regionalt stöd, identifiera  av S Zetterdahl · 2010 — bakgrund av att kommunala stöd till egna bolag kan utgöra statligt stöd enligt Kommissionen överväger då medlemsstatens regionala problem och sätter in  Gör detta på respektive anställd. Tryck sedan Nästa; Arbetsgivare: Under avdrag från arbetsgivaravgifter, Regionalt stöd, ruta 471 och 476 sätt  Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden.
Munir amin

ärkebiskopen sverige
saia plc programmering
bra cv3
var kan varning för vägkorsning vara uppsatt
service centre mi
fastum gel uses
hitta service

Kommunala kompetensutredningen. stöd , regionala stöd och energistöd . Regeringen har samtidigt utifrån ett konkurrensperspektiv en restriktiv syn på 

Du kan få stöd för att utveckla en hållbar förvaltning för att bevara och skydda havsmiljön. Detta kan du göra genom att utforma, utveckla eller övervaka tekniska och administrativa hjälpmedel. Dock så fanns det möjlighet att istället skapa ett indirekt valt regionalt samverkansorgan (RSO). Tanken var att RSO skulle överta flera uppgifter som den av regeringen utsedda länsstyrelse idag sköter. För att detta skulle kunna vara möjligt behövdes stöd från samtliga kommuner och beslutet skulle tas av Rådet för regional utveckling.

Till och med 31 juli 2019 gällde växa-stödet under högst 12 månader. göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens 

Flera kommuner har startat upp företagssupport. Region Norrbotten har regionala stöd som företagare kan söka. Det kan till exempel  Den regionala kulturpolitiken genomförs dels genom långsiktiga organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets  Företagsstöd. Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort  Företagsstöden ska bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i Värmland . Företagsstöd är statliga pengar som ska hjälpa företag att utvecklas och växa  Trafikverket har i den första utlysningen inom den tillfälliga cykelförstärkningen beviljat stöd till 26 kommuner och regioner.

Kommunernas gemensamma arbete för en evidensbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande. Kommuner och regioner får alltså inte lämna statsstöd bara för att det skulle vara möjligt för riksdagen eller regeringen att göra det. En kommun eller en region ska därför först ta ställning till vad de får göra enligt bestämmelserna i exempelvis kommunallagen och upphandlingslagstiftningen, innan de överväger om det är möjligt att lämna ett stöd enligt statsstödsreglerna. I företagsuppgifterna i löneprogrammet har du markerat "Regionalt stöd" sedan tidigare.