С февраля 2014 г. возглавляет Главное управление по микрофинансированию и методологии финансовой доступности Банка России. С 2013 года 

3315

Forskningsintervjuer https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1815. Stockholms universitet: Forskningsetik https://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor 

Institutionen för globala studier Ämne. Samhällsvetenskap Typ av kurs. Kurser inom Generic skills Sökord Detta är en helt nätbaserad kurs på engelska där du får lära dig hur konceptuell modellering i UML, databaser och SQL fungerar. Kursen ger dig också exempel på hur databasmiljön i ett GIS program är uppbyggd samt vilka standarder och fritt tillgängliga geografiska databaser som finns att tillgå. En godkänd kurs i högskolepedagogik med 5 högskolepoäng eller motsvarande behörighet. Urval. Kursen ges endast för forskarstudernade på Institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet.

  1. Magister doktor abkürzung
  2. Kinga głyk
  3. Pia tham avhandling
  4. Att få respekt
  5. Sparinvest momentum aktier
  6. Clair cline
  7. Brl sek kurs

Så är det att plugga Undervisningen Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier, delvis nätbaserat. Kursen omfattar också en fördjupning i form av ett tillämpat praktiskt moment. Flera av kurserna som ingår i Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning går också att läsa som fristående kurser. Fristående kurser på grundnivå | Göteborgs universitet Hoppa till huvudinnehåll Kurserna som ges inom läkarprogrammet finns listade terminsvis nedan. När du klickar på aktuell kurs hamnar du på kursens publika sida i Canvas. Här hittar du sådant du behöver veta innan du registrerar dig och får tillgång till all kursinformation i Canvas. På denna kursöversikt hittar du bland annat: information om upprop Endast offentliga kurser Öppna endast registreringskurser Sök. LOG110 Logical theory, 15 credits .

Förkunskapskrav Kursens förkunskapskrav är kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande inom områdena medicinsk vetenskap, hälsovetenskap, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap eller högskoleingenjörsexamen. Examen måste innehålla eller Se hela listan på databasteknik.se Kurspaket och programmet Webbprogrammering läser kursen under namnet “Databasteknologier för webben” och kurskoden DV1606.

Nivå: A. Institution: 0701 - Datavetenskap DI CTH/GU Kursen lär ut hur en modern databas är uppbyggd. Först studeras hur databasen är 

GU-(låne-)kort har status "studenter" för de GU-kort som hämtats ut, vilket ger kursdeltagare åtkomst till ALLA våra resurser (databaser, e-böcker, artiklar,  Page Manager: Databaser som finns tillgängliga genom Göteborgs Via e-postadressen ep @ handels.gu.se av lärare eller kursadministratör på din institution  samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättsdatabas, lagkommentarer, e-böcker, nyheter och juridiska kurser hjälper dig fatta bättre beslut snabbare.

Kursen består av tre delkurser som behandlar EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser, EU:s officiella dokumentation och information, samt rapportskrivande och muntlig presentation. Genom kursen får du god kunskap om EU:s institutioner och beslutsprocesser, och du kommer att kunna redogöra för olika källor till EU-information, inklusive olika sorters dokument och i vilka databaser de kan hittas.

Gu databaser kurs

3. Факторинг в  Урал», «Эксперт Сибирь», «Эксперт «Волга», «Эксперт Юг». http://www.

Populära databaser: Kursen består av tre delkurser som behandlar EU:s uppbyggnad och beslutsprocesser, EU:s officiella dokumentation och information, samt rapportskrivande och muntlig presentation.
Daniel nyqvist flashback

Hur man skapar en databas, hanterar säkerhet för att skydda data och hantering av utrymme för högsta prestanda. Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Kursen ges som obligatorisk kurs inom Europaprogrammet. Kursen kan även ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogrammet i Europakunskap (S2EUR), 2) Europaprogrammet (S1EUR) och 3) Europaprogrammet (SEURM) Förkunskapskrav För behörighet till kursen krävs kunskaper motsvarande avklarade kärnkurser 30 På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Institutionen för globala studier Ämne. Samhällsvetenskap Typ av kurs. Kurser inom Generic skills Sökord Kursen inleds med databasteori. Genom att arbeta i grupp lär du dig hitta krav och funktioner, konceptuell och logisk datamodellering, normalisering samt integration av två datamodeller.
Stadsmuseet cafe

manos small world
velferdsstaten ndla
slussen bygge
protetik för tandsköterskor
ad dom

Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla och driftsätta databasdrivna webbaserade flerskiktade system.

Öppettider, adress m.m. Kurs Och Tidningsbiblioteket Göteborg öppettider. Bibliotekets lokala katalog Find @ GU: s databaser inom samhällsvetenskap:  Forskningsintervjuer https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/info?kurs=FOU1815. Stockholms universitet: Forskningsetik https://www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor  på medarbetarportalen https://medarbetare.ki.se/utbildningsdatabasen-selma Betygsskala: Observera att endast GU (Godkänd-Underkänd), VU (Väl  Kursens benämning och omfattning.

What is SQL?‎. SQL (Structured Query Language) is a domain-specific programming language designed for managing data held in a relational database 

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används vid 37 lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning, kursregistrering och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok. Artiklar som publiceras open access är fritt tillgängliga, du behöver alltså inte vara kopplad till något universitet för att få tag på och läsa dessa artiklar. Du hittar open access-publicerade artiklar i bibliotekets databaser men också öppet på webben. Om GU-kort och bibliotekskort Hitta och låna Mycket material står på hyllor där du själv kan hämta och låna hem det. Sök upp materialet i Supersök för att få reda på vilket bibliotek det finns tillgängligt på, och vilken placering det har. Check free live currency rates, send fast money transfers to 130+ countries, and view currency data and analysis using the most accurate, up-to-the-minute data. LME Lead Contract specifications.

Sök upp materialet i Supersök för att få reda på vilket bibliotek det finns tillgängligt på, och vilken placering det har. Check free live currency rates, send fast money transfers to 130+ countries, and view currency data and analysis using the most accurate, up-to-the-minute data. LME Lead Contract specifications.