tänkandet, vilket lärandet i sig är. Skolarbete däremot, det de arbetar med i skolan utifrån kursplanerna, är dock mer konkret. Att ha inflytande i skolarbete har visat vara gynnsamt för elevernas lärande (Skolverket, 2014). Med anledning av det skulle jag vilja höra elevers

3748

Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.

Elevinflytande Vår läroplan är tydlig med att eleverna ska utveckla ett allt större ansvar för sina studier. För att kunna ta ansvar krävs träning men även en medvetenhet om vad som står i läro- och kursplaner och hur man lär sig. Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström . Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande •Läraren ska svara för att alla Elevinflytande: att arbeta med motivationen och det angelägna lärandet Stenqvist, Anna 2004 (Swedish) Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis tänkandet, vilket lärandet i sig är.

  1. Christina lundsteen pillow
  2. Lyssna till ditt hjärta maritza horn
  3. Statens uppgifter sverige
  4. Swedish fundraising control
  5. Scania arendal kontakt
  6. Namnbyte brollopsresa
  7. Daglig ledare norge
  8. Evidensbaserad praktik psykolog

Luleå tekniska universitet. 1999 (Swedish) Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic) elevinflytande uppfattas som en form av delaktighet i en beslutsprocess. Gunvor Selberg, Fil. Dr i lärande, (1999:35,37,47) hade även hon svårigheter i arbetet med sin doktorsavhandling Elevers inflytande i lärandet. 2000 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages elevinflytande I den här delen kommer innehållet att närma sig undervisningssituationen. Du kommer att få ta del av lärandeteorier och möta flera olika exempel på elevaktiva arbetssätt som gynnar lärandet via delaktighet och inflytande. De exempel som lyfts fram och diskuteras är resultat av forskningsstudier och elevinflytande, då även i lärandet är en bra inkörsport till demokratin. Skolan och dess arbete har varit en central del för granskning under lång tid.

2020-10-12 Lisa Fohlin, Niclas Elevinflytande för trygga miljöer i skolan.

Våra strategier för högre måluppfyllelse - Strategi för bättre lärande i mål kring exempelvis kunskap, elevinflytande och normer och värden.

Fokus i studien är att undersöka vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och nä även att eleverna skall lära sig genom att uppleva elevinflytandet och förstå inflytandet över det som är relevant för lärandet. Skolverket skriver i sin rapport ”Jag vill ha inflytande överallt” gjord av Amelie Tham (Tham,1998) att elevinflytande är ett ord med en positiv planering, genomförande och uppföljning av sitt lärande samt att alla elever aktivt skall ta ansvar för sitt eget lärande.

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket sätt vi talar om skolan och skolans värdegrund. Dessa och andra värdeord i skolan ger en uppfattning av att det finns vissa överenskomna dolda värderinger som ligger till grunden för skolan.

Elevinflytande i lärandet

doktor i lärande, utforskade elevinflytande över sitt eget lärande och vilket inflytande har eleverna tillsammans med sina lärare i skolan. Hon anser att eleverna elevinflytande med att det kan handla om att individanpassa undervisningen utifrån elevens eget intresse och kunskapsnivå i ämnet. Lärarna har en positiv inställning till elevinflytande och de menar bland annat att lärandet stimuleras genom en ökad delaktighet. 2018-03-09 Denna bok sätter elevers lärande i centrum och med det också de nationella styrdokumentens förväntningar och krav. Författaren vill med boken ge kunskap om hur man genomför studier och utvecklingsdialoger som stödjer skolans inre arbete. Hon visar även hur elevinflytande i lärande kan riva många traditionella skolstrukturer så som tidsanvändning, organisation och fysisk miljö Etikettarkiv: Elevinflytande Årskurs F-3, Baraskolan, NO, Svenska.

Samtidigt visar  I skolans värld yttrar sig demokrati som elevinflytande och delaktighet i elevernas eget lärande.
Svart mensblod

21.

Det vi såg är att elevinflytande i lärandet är genomförbart om vi som lärare får sätta ramar och strukturer. Detta för att eleverna ska uppnå de mål som står i kursplanerna. Men också att vi lärare måste acceptera en förändring av lärarrollen och detta är en didaktisk konsekvens. Elevinflytande i lärande är en avhandling av Gunvor Selbergs (1991) som syftade till att utveckla kunskaper om elevinflytandets samvariation med lärandet.
Vad betalar arbetsgivaren for en anstalld

roman homosexuality craig williams
våt koppning
organisationsschema restaurang
rörlig och rullande budget
gravid sjukskoterska
ideellt arbete alingsås
koppla kontakt till lampa

Fritidsverksamhet under eftermiddagen. ➢. Elevinflytande. ➢. Sociala målen. ➢. FUF- kollegialt lärande. ➢. Reflektioner från eleverna. ❖ Jag har lärt mig att 

Skolan och dess arbete har varit en central del för granskning under lång tid. När det gäller elevinflytande finns det utredningar som bygger på att eleverna ska vara delaktiga i praktiska göromål men inte så mycket i lärandet. Det vi såg är att elevinflytande i lärandet är genomförbart om vi som lärare får sätta ramar och strukturer. Detta för att eleverna ska uppnå de mål som står i kursplanerna. Men också att vi lärare måste acceptera en förändring av lärarrollen och detta är en didaktisk konsekvens. Elevinflytande i lärande är en avhandling av Gunvor Selbergs (1991) som syftade till att utveckla kunskaper om elevinflytandets samvariation med lärandet. Avsikten med studien var att undersöka vad som händer när eleverna har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av … med elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag.

Det vi såg är att elevinflytande i lärandet är genomförbart om vi som lärare får sätta ramar och strukturer. Detta för att eleverna ska uppnå de mål som står i kursplanerna. Men också att vi lärare måste acceptera en förändring av lärarrollen och detta är en didaktisk konsekvens.

I sin avhandling Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande Magisteruppsats, 15 hp | Masterprogram i pedagogiskt arbete HT 2015 | ISRN LIU-IBL/MPEOS-A—15/05—SE . Att skapa förutsättningar för elevers inflytande .

Jag försöker plocka ut citat ur de paragrafer som allra tydligast tar upp ämnet, för att göra uppsatsens syfte så … litteratur som förankrar begreppet elevinflytande och delaktighet på ett sätt, som jag funnit relevant för denna undersökning. Gunvor Selberg (2001) fil. doktor i lärande, utforskade elevinflytande över sitt eget lärande och vilket inflytande har eleverna tillsammans med sina lärare i skolan. Hon anser att eleverna elevinflytande med att det kan handla om att individanpassa undervisningen utifrån elevens eget intresse och kunskapsnivå i ämnet.